ได้รับรายการสั่งซื้อมากกว่า 5 วันแล้ว ผู้รับสินค้ายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน ฉันควรทำอย่างไร?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น