หากผู้รับสินค้าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวัน (รวมถึงผู้ถึอ ARC) ต้องทำการยืนยันตัวตนหรือไม่?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น