หากสถานะแจ้งว่าผู้รับสินค้า (ลูกค้า) ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน ต้องทำอย่างไร?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น