เมื่อสถานะการจัดส่งบนใบสั่งซื้อขึ้นว่า "กรณีพิเศษ" ควรทำอย่างไร?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น