เมื่อสถานะการจัดส่งบนใบสั่งซื้อขึ้นว่า "กรณีพิเศษ" ควรทำอย่างไร?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น