สินค้าผลิตตามใบสั่งซื้อและสินค้าสั่งทำพิเศษเฉพาะลูกค้าแตกต่างกันอย่างไร ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น