หากส่วนลดค่าบริการรวมของเดือนนี้มีมากกว่าค่าบริการรวมของเดือน วิธีคำนวณจะเป็นอย่างไร ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น