สินค้าของฉันมีต้นทุนที่สูง ไม่เหมาะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนลดต่างๆ ฉันควรจะใช้วิธีอะไรเพื่อเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น