ทำไมต้องแสดงความพึงพอใจให้กับดีไซเนอร์ ? หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ควรแสดงความพึงพอใจอย่างไร ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น