สำหรับใบสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรเครดิต ทำไมถึงต้องระบุข้อมูลการโอนเงินก่อน ถึงจะสามารถทำเรื่องคืนเงิน ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น