ฉันไม่ได้ตั้งใจและลืมเปิดดูอีเมลแจ้งเตือนของใบสั่งซื้อ จึงไม่ได้จัดการใบสั่งซื้อทันที ควรจะทำอย่างไร?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น