ใบสั่งซื้อที่สกุลงานต่างกัน จะถูกคำนวณอย่างไร? มีอัตราแลกเปลี่ยนให้อ้างอิงไหม?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น