สำหรับกรณีพิเศษที่ต้องการให้ลูกค้าจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม (เช่น ลูกค้าอยากจะให้ "จัดส่งด่วน" ฉันควรจะทำอย่างไร ?)

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น