สินค้าหนึ่งชิ้นอาจมีหลากหลายรูปแบบหรือราย ฉันควรจะสื่อด้วยรูปภาพสินค้าได้อย่างไร ? วางขายสินค้าอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น