การเพิ่มตัวหนังสือหรือเครื่องหมายต่างๆ บนรูปภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขหรือไม่ ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น