การเพิ่มตัวหนังสือหรือเครื่องหมายต่างๆ บนรูปภาพ/วิดีโอสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขหรือไม่?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น