หากสินค้าจัดส่งรวมมีขนาดและนำ้หนักที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฉันควรจะตั้งค่าค่าจัดส่งรวมอย่างไร ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น