จะทำอย่างไรเมื่อรูปภาพและวิดีโอถูกครอปตัดอัตโนมัติ? และฉันสามารถเพิ่มกรอบขาวให้กับรูปภาพและวิดีโอหรือไม่?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น