ส่วนลดที่ลูกค้าใช้หักแทนเงินสดจะรับผิดชอบโดยใคร ? และค่าบริการรวมจะถูกคำนวณยังไง ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น