หากเพื่อนที่ฉันชวนสมัครสมาชิกสำเร็จไม่ได้สั่งซื้อสินค้าทันที แต่สั่งซื้อหลายเดือนถัดมา ฉันยังจะได้รับคะแนนโบนัสไหม ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น